The Citadel Company Duurzaam Ontwikkelen

Vanwege de groei die The Citadel Company in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de verdere groei die The Citadel Company in de komende jaren denkt door te gaan maken, wil men investeren in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Mede mogelijk door het ESF heeft The Citadel Company in 2017 aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gewerkt. In dit project zijn periodieke overleggen met medewerkers opgestart, is aan de communicatie van het management richting medewerkers gewerkt en zijn medewerkers begeleid in de bewustwording van eigen handelen, communicatie met de klant en ondernemerschap. Na afloop van dit traject zijn nieuwe medewerkers toegetreden tot The Citadel Company en is er bij de zittende medewerkers nog voldoende ontwikkelpotentieel aanwezig om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.

In het project ‘The Citadel Company Duurzaam Ontwikkelen’ zet The Citadel Company in 2018/2019 verder in op persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid van zowel medewerkers als directie.

Projectaanpak en beoogd resultaat

Door middel van interviews met medewerkers van The Citadel Company wordt onderzocht welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de verschillende functies bevatten en of deze op de juiste manier zijn verdeeld. Het onderzoek resulteert in een plan van aanpak.

In de implementatiefase worden functieprofielen opgesteld waarin per functie de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd, evenals de competenties waarover medewerkers dienen te beschikken.

Tegelijkertijd zullen gedurende het project periodiek interactieve groepssessies met de medewerkers georganiseerd worden. Deze groepssessies worden op maat voorbereid en staan in het teken van mindset, communicatieve vaardigheden, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Los van de groepssessies is er ruimte voor individuele begeleiding in de vorm van coaching en on-the-job begeleiding om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling.