Bent u erfeigenaar, pachter of huurder van een erf met agrarische bebouwing in het landelijk gebied van Overijssel? Dan kunt u gebruik maken van de VAB-subsidie. 

De aanvrager is:

  • is erfeigenaar, pachter of huurder van een erf met landelijk gebied in Overijssel.
  • heeft of verwacht leegstand van agrarische bebouwing op het erf;
  • wil het erf geschikt maken voor de toekomst;
  • heeft hulp nodig gericht op herbestemming, transformatie, sloop, voortzetting, verhuur of verkoop voor een toekomstgericht erf;
  • heeft een gesprek gehad met een erfcoach en deze heeft een vervolgtraject geadviseerd;
  • start binnen twaalf maanden na verlening van de subsidie met de activiteiten.
  • heeft nog geen afspraken met de gemeente gemaakt over woningbouw of sloop;
  • heeft nog geen subsidie ontvangen via deze regeling.

Wilt u meer informatie over deze VAB-regeling? Bekijk dan de volgende informatie op de website van Overijssel.nl

Maak een afspraak

Blijf op de hoogte!