Bent u eigenaar van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals een kerk, industriegebouw, school, boerenschuur, klooster of kasteel. Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming.

Ook voor gebouwen zonder monumentenstatus

De herbestemming regeling is bestemd voor:

 • rijksmonumenten
 • provinciale monumenten
 • gemeentelijke monumenten
 • gebouwen zonder monumentenstatus
 • gebouwen, ook woonhuizen, die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten of van een complex

Gebouw zonder monumentenstatus?

Voor gebouwen zonder monumentenstatus moet het college van burgemeester en wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkent.

Als belanghebbende subsidie voor onderzoek aanvragen?

Ook belanghebbenden kunnen subsidie aanvragen voor het onderdeel van de regeling dat een haalbaarheidsonderzoek financiert. De eigenaar van het monument moet daar wel mee instemmen en de belanghebbende moet een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een gemeente, een projectontwikkelaar, een corporatie, een organisatie voor stadsherstel, of omwonenden die zich verenigd hebben in een stichting.

Hoe zit het met woonhuizen?

 • Woonhuizen, zoals bedoeld in de regeling, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Tenzij het om woonhuizen gaat die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten en als tevens de herbestemmingsopgave van het gehele samenstel aan de orde is: bijv. bij grote complexen zoals industriële locaties, gevangenissen, ziekenhuizen en scholen. Hier bevinden zich vaak ook één of meer dienstwoningen die deel uitmaken van de herbestemmingsopgave zodra de functie van de hoofdgebouwen wordt beëindigd. Het gaat bij dit samenstel dus niet om een wooncomplex.

Subsidie aanvragen

Komt u in aanmerking voor de herbestemmingssubsidie? U kunt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 november uw aanvraag indienen. Voor de tijd kunt u al van start met de voorbereidingen.

Maak een afspraak

Kerkhuus Heino

Functiewijziging

 • Herbestemming Subsidie Kerkhuus
 • Herbestemming Subsidie Kerkhuus
 • Herbestemming Subsidie Kerkhuus

Stefanuskerk Amsterdam

Functiewijziging in samenwerking met PHB Deventer

 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk
 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk
 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk
 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk
 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk
 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk
 • Herbestemming Subsidie Stefanuskerk

Blijf op de hoogte!