Landschapsontwerper

Landschap is zeer breed en gaat diverse schaalniveau’s aan. Van regio tot platteland, van stad tot dorp, van wijk tot centrum en van boerenerf tot kavel. Een landschapsontwerper bepaalt in een landschapsplan sterk de sfeer en beleving van de plek en daarmee in veel gevallen de haalbaarheid en draagvlak van planvorming. De gebouwde en ongebouwde omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten elkaar op een natuurlijke of juist contrastrijke manier versterken.

In een landschapsontwerp heb je met veel aspecten te maken die onderdeel vormen van de inrichting. Denk bijvoorbeeld aan vergroenen, ontharden, klimaatadaptief en toekomstgericht en energieneutraal. Onze landschapsontwerper werkt altijd vanuit een combinatie van wens, esthetiek, beleving, functionaliteit en haalbaarheid. De inspiratie voor het ontwerp komt voort uit historie, de plek, de mens, de actualiteit of soms zelf uit een bijzonder moment van de dag. Inspiratie is overal!

Landschapsontwerp en proces

Het definitieve ontwerp komt tot stand in diverse stappen. Namelijk van schetsontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO) tot en met het definitief landschapsontwerp (DO). In hoofdlijnen gaat dit van schetsniveau naar een digitale plankaart inclusief een beplantingsplan, verlichtingsplan en materialisatieplan. Afhankelijk van de vraag in het planproces is soms een schetsontwerp al voldoende. Onze landschapsontwerper biedt dit proces om die reden ook in stappen aan.

Elk proces start met een locatiebezoek waarbij de bestaande situatie wordt geanalyseerd en de wensen in kaart worden gebracht. De identiteit van de locatie is vaak leidend voor de basis van het ontwerp. Daarom is deze inventarisatie een belangrijk onderdeel van het proces. Vervolgens worden de uitgangspunten, samen met alle belanghebbenden, voor het ontwerp bepaald en vastgelegd. Daarna start het ‘echte’ ontwerpen. Stukje bij beetje wordt het landschapsplan verder uitgewerkt en opgebouwd door de landschapsontwerper.

De kracht van The Citadel Company is dat wij stedenbouw, landschap, architectuur en interieur sterk aan elkaar verbinden. Op deze manier kunnen wij krachtige plannen voor u ontwerpen met een overtuigend verhaal!

Meer informatie