Project omschrijving

Bekijk hier het beeldkwaliteitsplan voor Boerenerf Ankummer Es.
Een beeldkwaliteitsplan is een plan dat wordt opgemaakt om de beeldkwaliteit te behouden en te versterken. In het plan worden randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de publieke ruimte geformuleerd evenals uitspraken over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot de publieke ruimte.

In het landschappelijke en stedenbouwkundigplan Boerenerf Ankummer Es zijn in hoofdstuk 2 diverse voorwaarden opgenomen die worden gesteld aan de beeldkwaliteit. Deze zijn bedoeld om als toetsingskader te dienen voor de op te stellen ontwerpen.

Om dit toetsingskader formeel rechtskracht te geven waardoor het ook voor de welstand een formeel toetsdocument is, is het van belang om het beeldkwaliteitsplan formeel onderdeel te laten zijn van de welstandsnota. Deze status krijgt het op het moment dat de gemeenteraad hier een officieel besluit over neemt.

De gemeente Dalfsen heeft informeel ingestemd met het voorliggend ontwerp en ook om het formeel onderdeel te laten zijn van de welstandsnota. Hiermee is het bindend geworden voor alle belanghebbenden.

Download hier het Beeldkwaliteitsplan in PDF formaat: Beeldkwaliteitsplan boerenerf de Vosser Esch Dalfsen the citadel company