Project Description

In het kader van de samenleving waarin burgers en bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving is dit interessante onderzoek voortgekomen. Voor veel gemeenten is ‘participatiesamenleving’ gekoppeld aan de term ‘burgerparticipatie’ een middel om burgers te betrekken, de kwaliteit van de samenleving te verbeteren en de publieke kosten te beheersen. Als het gaat om burgerparticipatie, hebben gemeenten al diverse initiatieven uitgevoerd, vaak met positief resultaat. Minder gangbaar in de huidige (theoretische) beschouwingen in alle publicaties is het begrip ‘ondernemersparticipatie’. Vreemd eigenlijk, de kwaliteit van de samenleving wordt vooral bepaald door de bedrijvigheid binnen de gemeente en de omliggende regio.

Ondernemen: ‘een bedrijf of actie in werking stellen’. De basis van dit door ondernemers geïnitieerde onderzoek. Als Heinose ondernemers vinden wij het van belang dat het onderzoek een actief document gaat worden waarmee we gezamenlijk naar de toekomst kunnen kijken. Om dit extra kracht bij te zetten is ervoor gekozen om als resultaat van het onderzoek een duidelijke actielijst te genereren vol met inspirerende ideeën waarmee we gezamenlijk het industrieterrein kunnen voorbereiden voor de toekomst.