Project Description

Woonvisie

Het doel is om voorgesteld woonconcept een goede reden te laten zijn tot verhuizen naar deze locatie. Daarnaast geeft het concept reden om hier vervolgens niet meer weg te gaan. Een levensbestendig woonconcept is het beoogde resultaat. Wonen met een meerwaarde, dus daardoor zeer aantrekkelijk.

Sociale cohesie bevorderen

In het woonconcept staat de sociale cohesie, ‘het noaberschap’, centraal. Het gemengd wonen wordt gestimuleerd. Zowel ouderen, gezinnen als starters worden elkaars toekomstige buren door flexibel in te delen woningen en een gezamenlijke buitenruimte. De bewoners zijn eigenaar van het gehele perceel in de vorm van mandelig erf of in een vereniging van eigenaren.

Beoogde doelgroep

 • Alleenstaande senioren
 • Echtpaar senioren
 • Gezinnen
 • Mantelzorgers
 • Starters

Naast de flexibele woningen worden ook tweekappers en vrijstaande woningen ingepast. Zo onstaat er een gemeleerde wijk.

Doel

 • Een veilige leefomgeving
 • Een veilige leefomgeving
 • Ouderen stimuleren om (langer) zelfstandig te wonen
 • Mogelijkheid voor de mantelzorger om dichtbij zorgbehoevende te wonen
 • Wederdiensten stimuleren tussen oud en jong, noaberschap
 • Een sociale woonomgeving creëren
 • Voorzieningen voor jonge gezinnen
 • Woning aanpasbaar aan behoefte