Beeldkwaliteitsplan

Ieder stukje grond van Nederland beschikt over een bestemmingsplan. De gemeente vult deze aan in sommige gevallen met een beeldkwaliteitstoets. Juridisch is dit plan niet direct bindend. Het plan is puur bedoeld ter verbinding van het stedenbouw, landschap en architectuur. Beeldkwaliteitsplannen bepaald de richtlijnen van ruimtelijke plannen. Daarbij worden principes vertaald naar concrete oplossingen.
In een Beeldkwaliteitsplan worden richtlijnen gegeven voor:

  • vormgeving van de bebouwing
  • inrichting van de openbare ruimte
  • start van de ontwerpprocessen.

Verder worden beeldkwaliteitsplannen gebruikt om te bepalen of een bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Voorwaarde is dan wel dat het beeldkwaliteitsplan wordt verankerd in de gemeentelijke Welstandsnota.

Het werken met een beeldkwaliteitskader resulteert in een duurzame uitrusting van bebouwing en buitenruimte, waardoor tot in lengte van jaren sprake blijft van een aantrekkelijke woon- of werkomgeving.