Bij ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling is er meestal een stedenbouwkundig plan benodigd. Opdrachtgevers van deze vraagstukken zijn vaak ontwikkelaars of gemeenten. In plannen op het gebied van stedenbouw gaat het om wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden inclusief de openbare ruimte. Daarbij spelen allerlei aspecten een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan milieu, veiligheid, verkeer, water, voorzieningen en duurzaamheid. Voor kleine of grote stedenbouwkundige plannen in het buitengebied, het dorp of de stad, bij ons bureau bent u aan het juiste adres!

Wat is een stedenbouwkundig plan?

Waar in een bepaald gebied de massa, kavels, parkeerplaatsen, openbaar groen en wegen worden gesitueerd wordt bepaald in een stedenbouwkundig plan. Onze stedenbouwkundig ontwerp houdt tijdens het ontwerp rekening met diverse invloeden uit de omgeving. Zoals omliggende wegen met geluidsoverlast, agrarische bedrijven met geurhinder, hoogspanningsmasten, civiele infrastructuur, voldoende waterberging en parkeergelegenheid. Ieder vraagstuk is een nieuwe en unieke uitdaging voor onze stedenbouwkundig ontwerper. Alle omgevingsaspecten maken samen de leefomgeving. Door hier eigentijdse thema’s als duurzaamheid, hitte stress en toegankelijkheid in te verweven ontstaat een toekomstbestendig ontwerp dat  uniek is en tegelijkertijd passend in de omgeving.

Stedenbouw en ontwerp

Het definitieve ontwerp komt tot stand in drie stappen. Elk proces start met een locatiestudie waarmee de bestaande en historische situatie wordt geanalyseerd. De identiteit van een locatie wordt mede bepaald door de context. Daarom is deze inventarisatie een belangrijk onderdeel. Vervolgens worden de uitgangspunten, samen met alle belanghebbenden, voor het ontwerp bepaald en vastgelegd. Vervolgens start het ‘echte’ ontwerpen. Stedenbouwkundige ontwerpen starten met handschetsen welke vervolgens digitaal worden uitgewerkt. Stukje bij beetje wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Van structuurontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO) tot en met het definitief ontwerp (DO) dat gereed is voor uitvoering.

Download ons inspiratieblad!

Brochure stedenbouwkundige en Landschaps ontwerpen