UITDAGING 1: RUIMTEBESLAG VAN DE LANDBOUW

In mijn vorige blog schreef ik al over Nederlands grootste probleem, de ‘intensieve maatschappijhouderij’. Wij hebben in verhouding van alles te veel als je dit vergelijkt met Europa. Veel mensen, veel bebouwd gebied, veel water, maar ook veel boerenland. Iedere vierkante meter van Nederland is bestemd en benut. Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen, zo ook de agrarische sector. In de komende blogs ga ik elke uitdaging in de landbouw verder uitlichten voor Nederland en specifiek Overijssel. Eén van die uitdagingen is de grote ruimte die de agrarische sector in beslag neemt (zie afbeelding).

Huidig agrarisch ruimtebeslag

In 2015 bestaat tweederde van het Nederlandse landgebruik uit agrarisch gebied, namelijk 66,4%*. Overijssel bestaat in 2015 zelfs bijna voor driekwart uit agrarisch gebied, namelijk 71,7%. Hieruit kunnen we opmaken dat het plattelandsbeeld erg beeldbepalend is voor Nederland, maar al helemaal voor onze provincie Overijssel.

Agrarisch ruimtebeslag 2000 versus 2015

Het agrarisch ruimtebeslag in Nederland is vrijwel hetzelfde gebleven. In 2015 was er 2,5% minder boerenland dan in 2000. Voor Overijssel geldt bijna hetzelfde. Hier was er 1,5% minder boerenland over dezelfde periode.

Aantal agrarische bedrijven 2000 versus 2015

Het aantal agrarische bedrijven in Nederland is met één derde gedaald. In Overijssel zijn de agrarische bedrijven tevens met één derde gedaald. Welke invulling geven we aan al deze agrarische leegstand? Herbestemming en voornamelijk ‘rood-voor-rood’ is nu al snel de invulling. Maar zijn er niet meer mogelijkheden? Is omvormen naar een nieuw type boer niet een optie?

Grondbezit per bedrijf

Waar in 2000 een gemiddelde Nederlandse boer nog 24 hectare tot zijn bezit had, is dat in 2015 uitgegroeid tot gemiddeld 35 hectare grond. Voor een Overijsselse boer is dat in hetzelfde tijdsbestek gegroeid van 21,4 hectare naar bijna 30 hectare. Overijsselse boeren zijn dus relatief iets minder hard gegroeid en vooral kleiner gebleven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het voornamelijk kleinschalig ingerichte zandlandschap van Overijssel.

Dichtheid boerenbedrijven

In 2000 zaten er in Nederland gemiddeld 4,2 boeren op een km2, in 2015 waren dit nog 2,9 boeren. Overijssel kent daarentegen een grotere dichtheid aan boerenbedrijven van 4,7 boeren op een km2 in 2000 en 3,3 boeren op een km2 in 2015.

(Bron: CBS)

Ruimtebeslag landbouw
Lees hier de vorige blog van Lisanne

Lisanne Woudsma-Gerritzen is landschapsontwerper bij The Citadel Company en heeft een voorliefde voor het agrarisch gebied.

Blijf op de hoogte!