Project omschrijving

Freesverhuur Varseneresweg Ommen

De afgelopen jaren is The Citadel Company een onderdeel geweest binnen de ontwikkeling van locatie Freesverhuur, Varseneresweg Ommen. Freesverhuur kan zich op een nieuwe locatie, De Rotbrink Ommen, vestigen. De verplaatsing van het bedrijf is goed voor het bedrijf, voor de lokale werkgelegenheid en voor de ontwikkeling van de Rotbrink. Ook verbetert de omgevingskwaliteit en leefbaarheid in de omgeving van de Varserneresweg.

inrichtingsplan

Wonen op de flank van de essen. Daarmee is de ontwikkeling aan de Varseneresweg te kenmerken. Een landelijk woonmilieu waar een aantal huishoudens bij elkaar wonen in het landschap. Als het ware een nieuwe buurtschap. Tevens het versterken van de recreatieve aspecten die het landschap te bieden heeft en de verankering met deze plek daarmee te bekrachtigen. Hiermee doelen we op het aanhaken op het bestaande zandpad en de wandelroute “Varsen”. De ambitie is de locatie een samenhangend geheel te ontwikkelen, dat goed past in de schaal van het landschap. Waarbij erven een agrarisch karakter en silhouetten krijgen. (de bestaande woning vormt hierin een uitzondering, maar zal zoveel mogelijk worden ingepast)

  • Varseneresweg_Freesverhuur_inrichtingsschets_the_citadel_company_architectenbureau

Freesverhuur Varseneresweg Ommen

De afgelopen jaren is The Citadel Company een onderdeel geweest binnen de ontwikkeling van locatie Freesverhuur, Varseneresweg Ommen. Freesverhuur kan zich op een nieuwe locatie, De Rotbrink Ommen, vestigen. De verplaatsing van het bedrijf is goed voor het bedrijf, voor de lokale werkgelegenheid en voor de ontwikkeling van de Rotbrink. Ook verbetert de omgevingskwaliteit en leefbaarheid in de omgeving van de Varserneresweg.

inrichtingsplan

Wonen op de flank van de essen. Daarmee is de ontwikkeling aan de Varseneresweg te kenmerken. Een landelijk woonmilieu waar een aantal huishoudens bij elkaar wonen in het landschap. Als het ware een nieuwe buurtschap. Tevens het versterken van de recreatieve aspecten die het landschap te bieden heeft en de verankering met deze plek daarmee te bekrachtigen. Hiermee doelen we op het aanhaken op het bestaande zandpad en de wandelroute “Varsen”. De ambitie is de locatie een samenhangend geheel te ontwikkelen, dat goed past in de schaal van het landschap. Waarbij erven een agrarisch karakter en silhouetten krijgen. (de bestaande woning vormt hierin een uitzondering, maar zal zoveel mogelijk worden ingepast)

Mandeligheid

Het inrichtingsplan laat de toekomstige opzet van een nieuwe buurtschap zien. De toekomstige bewoners zijn met elkaar verantwoordelijk voor het onderhoud en de duurzame instandhouding ervan. Hiervoor zal een beheerplan kunnen worden. Hierover kunnen de bewoners met elkaar afspraken maken.
Het beheer kan zelf worden uitgevoerd, maar er kan ook een landschapsbeherende organisatie, een boer of een hovenier voor
(delen van) het beheer worden ingeschakeld.

Hekwerk

Bij begrazing van het grasland rondom zal er hekwerk moeten worden geplaatst. Er is gekozen voor (prikkel)draad met houten palen. Om een zo’n transparant mogelijk beeld te houden. Ruimtes worden in dit landschap gevormd door beplantingselementen, zoals de hagen en de singles. De essen dienen sowieso volledig open te blijven.

Weide

De omliggende weide kan begraasd worden door bijvoorbeeld paarden, schapen of koeien, maar ook behouden blijven als grasland met agrarisch karakter of kruidenrijk grasland. De randvoorwaarde is dat de weide altijd open blijft zonder enig bouwwerk. Dit waarborgt de kwaliteit van open zicht vanaf ieder erf.

Afwatering

De afwatering van het terrein wordt in de bodem geïnfiltreerd of afgevoerd naar de lager gelegen delen.

Verlichting

Bij de entree van elke woning kan een klein licht geplaatst worden. Deze dient naar beneden gericht te zijn ter versterking van de agrarische karakteristiek, waarbij verlichting tot een minimum wordt beperkt en puur het nut dient. Een soortgelijk lichtpunt dient men aan te leggen bij de toegang van het voorerf. Verdere buitenverlichting aan de buitenzijde van de gebouwen, of op het erf is niet toegestaan.

Materialisatie

Op het gezamenlijke erf worden klinkerformaat klinkers toegepast. De voorerven van de woningen worden allen in eenzelfde betonklinker uitgevoerd. Voor de bezoekersparkeerplaatsen is het mogelijk om grasstenen toe te passen.